FKOGK
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Forum Komunitas Online Gunungkidul
 
IndeksJual BeliPortal FKOGKPencarianPendaftaranLogin


 

 Sitinggil binaturata

Go down 
PengirimMessage
Asmaraningtyas
Camat
Asmaraningtyas


Lokasi : Karangmojo
Reputation : 39
Join date : 08.01.09

Sitinggil binaturata Empty
PostSubyek: Sitinggil binaturata   Sitinggil binaturata Icon_minitimeSat Mar 10, 2012 9:09 am

nek kowe neng kraton, papane dhampar kanggo lungguh ratu kuwi disebut SITINGGIL BINATURATA ngerti kah dirimu maksude apa?
Kembali Ke Atas Go down
Asmaraningtyas
Camat
Asmaraningtyas


Lokasi : Karangmojo
Reputation : 39
Join date : 08.01.09

Sitinggil binaturata Empty
PostSubyek: Re: Sitinggil binaturata   Sitinggil binaturata Icon_minitimeMon Mar 12, 2012 4:12 pm

gandheng pitakonku iki ora anan sing njawab...ya tak jawabe dhewe.....

ngapunten...iki tak jawab kanthi nyampur kapercayan islam lan kejawen....ya jenenge we wong jawa...golongan abangan...santri genduri (nyandang santri mung nek genduren)

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (QS. Al Hijr (15) : 28-29)

alquran wis ngomongake yen manungsa kuwi (digawe saka) LEMAH. lemah kuwi basa kramane SITI.

manungsa sing utama manungsa sing dhuwur ilmune, dhawa kuncarane, dhuwur drajate. dhuwur basa kramane INGGIL.

SITINGGIL sing papan lungguhe raja kuwi asale saka tembung siti + inggil.

yen ditonton saka kanyatan yen manungsa iku (digawe saka) lemah, lan lemah sing mulya kuwi sing dhuwur/inggil drajate. Mula tembung SITINGGIL iku saktemene gambarane wong sing dhuwur drajate.

sitinggil kuwi papan dununge RAJA, iku gegambran bahwa manusia sing tinggi derajatnya adalh tempat bersemayamnya RAJA (pangeran sing hakarya jagad/GUSTI ALLAH). Mula kabeh manungsa pada seneng yen bisa ana ing sitinggil, iku uga gegambaran yen manungsa iku kudu bisa nduwurke derajate saengga cedhak utawa kemomong marang sang Raja (Allah).
lah kepiye carane ben manungsa iku bisa dhuwur drajate sehingga bisa kasinungan / kanggonan/ kemomong dening Allah, kaya sitinggil sing wis mesthi kanggo lungguh raja?

wong jawa wis ngandani, sitinggil iku wis mesthi BINATU RATA. Siti hinggil itu bisa jadi tempat raja karena sudah dihaluskan dengan diberi BATU yg rata...manusia yg menginginkan ketinggina derajat ya kudu bisa menjadikan diri BInaturata. piye carane?

carane ya dibatu rata utawa di bak tak ro' tho' . bak tak ro' tho' iku tulisane quran. mula manungsa sing pingin dhuwur drajate kudu dialuske kanthi wacan quran. yen menungsa ne wis bisa alus merga maca quran mula ora jeneng aneh yen sing kuasa Ridho nglenggahi atine si manungsa kuwi. mula yen wus mangkono, tegese atine manungsa iku, bisa jadi singgasananya tuhan, alias dadi sitinggil yang binaturata. manusia yg berderajat tinggi...tempat bersemayamnya tuhan.

jadi sitinggil binaturata ing kraton kraton jawa kuwi sak temene gambaran manungsa sing atine wis nggayuh kasampurnan sakengga gusti kepareng bersinggasana ana ing atine manungsa kuwi.

mula dha mula sing rajin maca quran....


Kembali Ke Atas Go down
Asmaraningtyas
Camat
Asmaraningtyas


Lokasi : Karangmojo
Reputation : 39
Join date : 08.01.09

Sitinggil binaturata Empty
PostSubyek: Re: Sitinggil binaturata   Sitinggil binaturata Icon_minitimeMon Mar 12, 2012 11:06 pm

referensi liyane....
Swarga iku sajatine katêntrêmaning atinira dhewe.

Ungêl-ungêlan makatên punika kacundhukakên kalihan lapal kolbu mukmin baetullah. Ingkang maknanipun: atining mukmin iku kadhatoning Allah.

Kagathukakên malih kalihan dhawuh jangji-jangjining Allah dhatêng manuswa, kados ingkang kasbut ing kitab ingkang nyariyosakên tumuruning wijinipun manuswa, makatên: sasampunipun manuswa anyanggêmi tumitah wontên ing ngarcapada saha nêdya ngèstokakên punapa sadhawuhing Allah, punapa malih aprasêtya botên badhe pangling dhatêng Allah Pangeranipun sajati. Ing ngriku Allah tumuntên paring dhawuh sapisan êngkas minôngka pangèngêt-èngêt:

He, wijining manuswa, manawa sira wus kalaksanan tumitah ana ing alam donya, ana wêwêkas ingsun sapisan manèh marang sira, lan poma aja sira lali-lali, yaiku: rêksanên dhampar palênggahan ingsun têgêse aja pisan-pisan sira wanuh wani angobah-obah. Kawruhanira, wijining manuswa, yèn sira kongsi anglirwakake dhawuh pêpacuh ingsun iki, ora kêna ora sira mêsthi ingsun patrapi paukuman kang luwih dening abot-[3] kosokbaline, lamun sira tansah angèstokake dhawuh parentah ingsun mau yaiku tansah rumêksa marang dhampar palênggahaningsun, sira mêsthi ingsun ganjar kaluhuran lan kamulyan kang luwih endah, nyatane sira bakal Ingsun parêngake manggon ana ing swarga kang tanpa kira.

Mirid wêwarahing kawruh manunggal anêrangakên bilih ingkang sagêd utawi ingkang wênang manggèn wontên ing swarga tanpa kira wau sajatosipun namung kawasanipun Allah piyambak, dados saupami wontên umat ingkang pinarêngakên manjing utawi manggèn ing ngriku punika, têmên-têmên umat utawi tiyang wau sampun sagêd wangsul dhatêng asal kamulanipun, inggih kawula ingkang sampun manunggal ing Gusti, sampun [sampu...]

--- 29 ---

[...n] wangsul Allahipun malih, anêtêpi ungêling lapal pêpuji Inalilahi wa inailaihi rajiun. Ingkang maknanipun asalira saka Allah balia maring Allah.

Pramila kêplasipun pisan inggih sampun wangsul jumênêng ing Allah balaka. Mantukipun kalihan lapaling surat Iklas… lahu kuphuan ahad. Têgêsipun ora ana sawiji-wiji kang bisa kuphu (nunggal) karo Allah, kajaba Allah.

Samangke mangsuli bab dhampar. Murih saya gamblangipun, kados prêlu katêrangakên sawatawis, punapa ta mênggah ingkang dipun sanepakakên dhampar wau.

Dhampar - ing ngriki nyatanipun inggih ati - atining mukmin. Dene cocogipun kalihan kawruh pêprincèn peranganing badanipun manuswa, ati punika perangan ing nglêbêt, ingkang anggandhèng sakathahing raosipun anggota sadaya. Awit ati wau dumunung ing madyantara. Mila inggih ati punika ingkang kaanggêp dados ratuning bawana. Inggih ratuning sarira, inggih ratuning badan.

Kangge tôndha saksi ingkang mêlok bilih ati punika ratuning badan, nyatanipun samôngsa-môngsa tiyang punika risak manahipun, raganipun utawi peranganing badan sanèsipun tamtu lajêng katut kemawon, têgêsipun lajêng katut risak tanpa karana, sarta tuwuhing karisakan wau warni-warni wujudipun, wosipun: tansah nandhang kasmala utawi sakitên kemawon.

Inggih jalaran makatên wau, para ahli kabatosan lajêng nêtêpakên bilih katêntrêman punika dhêdhasar paugêraning agêsang, inggih dados têtalêsing pangudi kawruh kabatosan.[4] Amargi kêpara nyata, wontên tôndha saksinipun ingkang jèngglèh, kenging utawi gampil kasipatan ing netra kapala. Inggih punika sanadyan lampahing pangudinipun kawruh kabatosan sampun mêncit dumugi ing pucak pisan, manawi tumindakipun tanpa kanthi katêntrêman, botên kenging botên sadaya kawruhipun tamtu badhe sirna lêbur tanpa kukupan.

Lah punapa têgêsipun sirna lêbur tanpa kukupan utawi pundi ta mênggah nyataning kawujudanipun - botên sanès inggih punika risaking manahipun.

Kauningana, sok tiyanga risak manahipun - sampun tamtu inggih risak barang-barangipun, inggih atêgês risak gêsangipun. Sabên tiyang punika gêsangipun risak, têtela tampi sapudhêndhaning Pangeran, inggih punika nyatanipun tiyang kêcêmplung ing naraka, icip-icip angraosakên siksa ing akirat.

Wontên lajêngipun.

Katandhan pun Ki Surènggati
Kembali Ke Atas Go down
Sponsored content

Sitinggil binaturata Empty
PostSubyek: Re: Sitinggil binaturata   Sitinggil binaturata Icon_minitime

Kembali Ke Atas Go down
 
Sitinggil binaturata
Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
FKOGK :: LOUNGE 'N CHIT-CHAT :: Kebatinan, Misteri dan Ghaib-
Navigasi: