Forum Komunitas Online Gunungkidul
 
IndeksJual BeliPortal FKOGKFAQPencarianPendaftaranAnggotaLogin


Share | 
 

 Sitinggil binaturata

Go down 
PengirimMessage
Asmaraningtyas
Camat
avatar

Lokasi : Karangmojo
Reputation : 39
Join date : 08.01.09

PostSubyek: Sitinggil binaturata   Sat Mar 10, 2012 9:09 am

nek kowe neng kraton, papane dhampar kanggo lungguh ratu kuwi disebut SITINGGIL BINATURATA ngerti kah dirimu maksude apa?
Kembali Ke Atas Go down
Asmaraningtyas
Camat
avatar

Lokasi : Karangmojo
Reputation : 39
Join date : 08.01.09

PostSubyek: Re: Sitinggil binaturata   Mon Mar 12, 2012 4:12 pm

gandheng pitakonku iki ora anan sing njawab...ya tak jawabe dhewe.....

ngapunten...iki tak jawab kanthi nyampur kapercayan islam lan kejawen....ya jenenge we wong jawa...golongan abangan...santri genduri (nyandang santri mung nek genduren)

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (QS. Al Hijr (15) : 28-29)

alquran wis ngomongake yen manungsa kuwi (digawe saka) LEMAH. lemah kuwi basa kramane SITI.

manungsa sing utama manungsa sing dhuwur ilmune, dhawa kuncarane, dhuwur drajate. dhuwur basa kramane INGGIL.

SITINGGIL sing papan lungguhe raja kuwi asale saka tembung siti + inggil.

yen ditonton saka kanyatan yen manungsa iku (digawe saka) lemah, lan lemah sing mulya kuwi sing dhuwur/inggil drajate. Mula tembung SITINGGIL iku saktemene gambarane wong sing dhuwur drajate.

sitinggil kuwi papan dununge RAJA, iku gegambran bahwa manusia sing tinggi derajatnya adalh tempat bersemayamnya RAJA (pangeran sing hakarya jagad/GUSTI ALLAH). Mula kabeh manungsa pada seneng yen bisa ana ing sitinggil, iku uga gegambaran yen manungsa iku kudu bisa nduwurke derajate saengga cedhak utawa kemomong marang sang Raja (Allah).
lah kepiye carane ben manungsa iku bisa dhuwur drajate sehingga bisa kasinungan / kanggonan/ kemomong dening Allah, kaya sitinggil sing wis mesthi kanggo lungguh raja?

wong jawa wis ngandani, sitinggil iku wis mesthi BINATU RATA. Siti hinggil itu bisa jadi tempat raja karena sudah dihaluskan dengan diberi BATU yg rata...manusia yg menginginkan ketinggina derajat ya kudu bisa menjadikan diri BInaturata. piye carane?

carane ya dibatu rata utawa di bak tak ro' tho' . bak tak ro' tho' iku tulisane quran. mula manungsa sing pingin dhuwur drajate kudu dialuske kanthi wacan quran. yen menungsa ne wis bisa alus merga maca quran mula ora jeneng aneh yen sing kuasa Ridho nglenggahi atine si manungsa kuwi. mula yen wus mangkono, tegese atine manungsa iku, bisa jadi singgasananya tuhan, alias dadi sitinggil yang binaturata. manusia yg berderajat tinggi...tempat bersemayamnya tuhan.

jadi sitinggil binaturata ing kraton kraton jawa kuwi sak temene gambaran manungsa sing atine wis nggayuh kasampurnan sakengga gusti kepareng bersinggasana ana ing atine manungsa kuwi.

mula dha mula sing rajin maca quran....


Kembali Ke Atas Go down
Asmaraningtyas
Camat
avatar

Lokasi : Karangmojo
Reputation : 39
Join date : 08.01.09

PostSubyek: Re: Sitinggil binaturata   Mon Mar 12, 2012 11:06 pm

referensi liyane....
Swarga iku sajatine katÍntrÍmaning atinira dhewe.

UngÍl-ungÍlan makatÍn punika kacundhukakÍn kalihan lapal kolbu mukmin baetullah. Ingkang maknanipun: atining mukmin iku kadhatoning Allah.

KagathukakÍn malih kalihan dhawuh jangji-jangjining Allah dhatÍng manuswa, kados ingkang kasbut ing kitab ingkang nyariyosakÍn tumuruning wijinipun manuswa, makatÍn: sasampunipun manuswa anyanggÍmi tumitah wontÍn ing ngarcapada saha nÍdya ngŤstokakÍn punapa sadhawuhing Allah, punapa malih aprasÍtya botÍn badhe pangling dhatÍng Allah Pangeranipun sajati. Ing ngriku Allah tumuntÍn paring dhawuh sapisan Íngkas minŰngka pangŤngÍt-ŤngÍt:

He, wijining manuswa, manawa sira wus kalaksanan tumitah ana ing alam donya, ana wÍwÍkas ingsun sapisan manŤh marang sira, lan poma aja sira lali-lali, yaiku: rÍksanÍn dhampar palÍnggahan ingsun tÍgÍse aja pisan-pisan sira wanuh wani angobah-obah. Kawruhanira, wijining manuswa, yŤn sira kongsi anglirwakake dhawuh pÍpacuh ingsun iki, ora kÍna ora sira mÍsthi ingsun patrapi paukuman kang luwih dening abot-[3] kosokbaline, lamun sira tansah angŤstokake dhawuh parentah ingsun mau yaiku tansah rumÍksa marang dhampar palÍnggahaningsun, sira mÍsthi ingsun ganjar kaluhuran lan kamulyan kang luwih endah, nyatane sira bakal Ingsun parÍngake manggon ana ing swarga kang tanpa kira.

Mirid wÍwarahing kawruh manunggal anÍrangakÍn bilih ingkang sagÍd utawi ingkang wÍnang manggŤn wontÍn ing swarga tanpa kira wau sajatosipun namung kawasanipun Allah piyambak, dados saupami wontÍn umat ingkang pinarÍngakÍn manjing utawi manggŤn ing ngriku punika, tÍmÍn-tÍmÍn umat utawi tiyang wau sampun sagÍd wangsul dhatÍng asal kamulanipun, inggih kawula ingkang sampun manunggal ing Gusti, sampun [sampu...]

--- 29 ---

[...n] wangsul Allahipun malih, anÍtÍpi ungÍling lapal pÍpuji Inalilahi wa inailaihi rajiun. Ingkang maknanipun asalira saka Allah balia maring Allah.

Pramila kÍplasipun pisan inggih sampun wangsul jumÍnÍng ing Allah balaka. Mantukipun kalihan lapaling surat IklasÖ lahu kuphuan ahad. TÍgÍsipun ora ana sawiji-wiji kang bisa kuphu (nunggal) karo Allah, kajaba Allah.

Samangke mangsuli bab dhampar. Murih saya gamblangipun, kados prÍlu katÍrangakÍn sawatawis, punapa ta mÍnggah ingkang dipun sanepakakÍn dhampar wau.

Dhampar - ing ngriki nyatanipun inggih ati - atining mukmin. Dene cocogipun kalihan kawruh pÍprincŤn peranganing badanipun manuswa, ati punika perangan ing nglÍbÍt, ingkang anggandhŤng sakathahing raosipun anggota sadaya. Awit ati wau dumunung ing madyantara. Mila inggih ati punika ingkang kaanggÍp dados ratuning bawana. Inggih ratuning sarira, inggih ratuning badan.

Kangge tŰndha saksi ingkang mÍlok bilih ati punika ratuning badan, nyatanipun samŰngsa-mŰngsa tiyang punika risak manahipun, raganipun utawi peranganing badan sanŤsipun tamtu lajÍng katut kemawon, tÍgÍsipun lajÍng katut risak tanpa karana, sarta tuwuhing karisakan wau warni-warni wujudipun, wosipun: tansah nandhang kasmala utawi sakitÍn kemawon.

Inggih jalaran makatÍn wau, para ahli kabatosan lajÍng nÍtÍpakÍn bilih katÍntrÍman punika dhÍdhasar paugÍraning agÍsang, inggih dados tÍtalÍsing pangudi kawruh kabatosan.[4] Amargi kÍpara nyata, wontÍn tŰndha saksinipun ingkang jŤngglŤh, kenging utawi gampil kasipatan ing netra kapala. Inggih punika sanadyan lampahing pangudinipun kawruh kabatosan sampun mÍncit dumugi ing pucak pisan, manawi tumindakipun tanpa kanthi katÍntrÍman, botÍn kenging botÍn sadaya kawruhipun tamtu badhe sirna lÍbur tanpa kukupan.

Lah punapa tÍgÍsipun sirna lÍbur tanpa kukupan utawi pundi ta mÍnggah nyataning kawujudanipun - botÍn sanŤs inggih punika risaking manahipun.

Kauningana, sok tiyanga risak manahipun - sampun tamtu inggih risak barang-barangipun, inggih atÍgÍs risak gÍsangipun. SabÍn tiyang punika gÍsangipun risak, tÍtela tampi sapudhÍndhaning Pangeran, inggih punika nyatanipun tiyang kÍcÍmplung ing naraka, icip-icip angraosakÍn siksa ing akirat.

WontÍn lajÍngipun.

Katandhan pun Ki SurŤnggati
Kembali Ke Atas Go down
Sponsored content
PostSubyek: Re: Sitinggil binaturata   

Kembali Ke Atas Go down
 
Sitinggil binaturata
Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
FKOGK :: LOUNGE 'N CHIT-CHAT :: Kebatinan, Misteri dan Ghaib-
Navigasi: